فهرست برنامه‌ها          
پخش زنده

پخش زنده کلمه ۱ - کیفیت متوسط

پخش زنده کلمه 1

 


 هاتبرد جدید 12111
Hotbird
Vertical, 12111
3/4, 27500

 عربسات 11678
Arabsat/Eurobird 2
11678 ,Horizontal
3/4 ,27500

 Galaxy 19 / 11960
مخصوص آمریکای شمالی
Galaxy 19
11960 ,Vertical
3/4 ,22000